FANDOM


Split screen (pol. podzielony ekran) – rodzaj gry wieloosobowej.

Miejsce występowania Edytuj

Split screen można spotkać w trakcie rozgrywania zawodów w Trybie Arkadowym oraz w Bitwach, kiedy dobierze się do gry więcej, niż jednego gracza.

Charakterystyka Edytuj

Ekran w trakcie wyścigu w trybie Split screen dzieli się na 2-4 paski w zależności od ilości występujących w zawodach graczy. Na każdym pasku jest widok z kamery pokazujący poszczególnych graczy.

Rozmieszczenie pasków Edytuj

  • W trakcie wyścigu, w którym występuje dwoje graczy, ekran jest podzielony na 2 kolumny tej samej wielkości, ważności i tego samego kształtu. Są one umiejscowione bezpośrednio obok siebie. Nie da się określić, po której stronie ekranu będzie który gracz, to jest czynnik losowy silnika gry.
  • W trakcie wyścigu, w którym występuje troje graczy, ma miejsce specyficzny podział ekranu. W przeciwieństwie do pierwszej opcji, tutaj jest też ściśle określone umiejscowienie widoków samochodów. Najważniejszy w wyścigu jest pierwszy gracz, który ma całą lewą kolumnę widoku na swój samochód. Pozostała dwójka tymczasem dzieli prawą część ekranu, gdzie znajdują się 2 ekraniki w kształcie kwadratów. Gracz drugi zajmuje górny kwadrat, zaś gracz trzeci – dolny.
  • W trakcie wyścigu, w którym występuje czworo graczy (maksymalna ilość), występują 4 ekrany w kształcie kwadratów. U góry z lewej strony jest miejsce dla pierwszego gracza, poniżej jego jest widok na drugiego gracza, obok jest widok na gracza trzeciego, zaś gracz czwarty zajmuje ostatnie dostępne miejsce u dołu po prawej stronie ekranu.Re